Մաթեմատիկա(նախագիծ)

Մաթեմատիկան, որպես գիտություն, ծնվել է 2000 տարի առաջ, և, իհարկե, կարելի է շատ հետաքրքիր բաներ պատմել դրա մասին:

1 Մեծ թվով մարդիկ 7-ը համարում են հաջողակ թիվ:

  1. Աշխարհում ամենամեծ թիվը ցենտիլիոնն է:
  2. Միակ պարզ թվերը, որոնք ավարտվում են 2-ով և 5-ով, 2-ն ու 5-ն են:
  3. Pi թիվը առաջին անգամ գործածության մեջ է մտել մ.թ.ա. 6-րդ դարում հնդիկ մաթեմատիկոս Բուդհայանը:
  4. 6-րդ դարում Հնդկաստանում ստեղծվեցին քառակուսային հավասարումներ:
  5. Եթե գնդի վրա եռանկյուն է գծված, ապա դրա բոլոր անկյունները ճիշտ կլինեն:
  6. Ավելացման և հանումի առաջին ծանոթ նշանները նկարագրվել են գրեթե 520 տարի առաջ Յան Վիդմանի գրած «Հանրահաշվի կանոնները» գրքում:
  7. Օգուստեն Կոշին, ով ֆրանսիացի մաթեմատիկոս է, գրել է ավելի քան 700 աշխատանք, որոնցում ապացուցել է աստղերի քանակի վերջավորությունը, թվերի բնական շարքի վերջավորությունն ու աշխարհի վերջավորությունը:
  8. Հույն հույն մաթեմատիկոս Էվկլիդեսի աշխատանքը բաղկացած է 13 հատորից:
  9. Առաջին անգամ հին հույներն էին, որ այս գիտությունը բերեցին մաթեմատիկայի առանձին ճյուղ:

Զուգահեռանիստ և խորանարդ

Զուգահեռանիստ, բազմանիստ, որի մակերևույթի բոլոր բազմանկյուններ, որոնց նիստերը զուգահեռագծեր են։ Յուրաքանչյուր զուգահեռանիստ ունի 6 նիստ։ Նկարում դիտարկենք, օրինակ՝ AA1

 B1

B և DD1

 C1

C նիստերը։ Դրանք չունեն ընդհանուր գագաթ (չունեն նաև ընդհանուր կող) և կոչվում են հանդիպակաց նիստեր։ Հանդիպակաց նիստերից երկուսը, օրինակ՝ ABCD–ն և A1

B1

C1

D1

–ը, կոչվում են զուգահեռանիստի հիմքեր, իսկ մյուսները կողմնային նիստեր։ Զուգահեռանիստն ունի չորս կողմնային նիստ։ Զուգահեռանիստն ունի 12 կող, յուրաքանչյուր կողը միաժամանակ գտնվում է երկու նիստերի վրա։ Զուգահեռանիստի յուրաքանչյուր գագաթ միաժամանակ գագաթ է նրա երեք նիստերի համար։ Զուգահեռանիստն ունի 8 գագաթ։ Զուգահեռանիստի գագաթները կոչվում են հանդիպակաց, եթե դրանք չեն գտնվում նույն նիստի վրա։ Այդպիսի գագաթ են A–ն և C1

–ը, B–ն և D1

–ը, D–ն և B1

Խորանարդ

Խորանարդ, կանոնավոր վեցանիստ է, բոլոր նիստերը քառակուսիներ են։ Ունի 12 կող, 8 գագաթ, ամեն գագաթում միանում են փոխուղղահայաց 3 կողեր։ 
Խորանարդը զուգահեռանիստիմասնավոր ձև է։

Բոլոր կողերի միջնակետերով անցնող հարթությունով հատելիս ստացվում է կանոնավոր վեցանկյուն։